Home

Dobrodošli na stranice Fondacije “Zdravlje i srce”

fzslFondacija “Zdravlje i srce” osnovana je avgusta 1999. godine u Banja Luci uz podršku Evropske mreže fondacija okupljenih u European Heart Network (Evropska mreža za srce) i Ministarstva za zdravlje i socijalnu politiku Republike Srpske.

Cilj djelovanja Fondacije je da podržava unapređenje zdravlja u cjelini, a posebno da organizuje prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i zemljama jugoistočne Evrope.