Projekti

HeartScore

HeartScore je usmjeren ka pružanju podrške klinicarima u poboljšavanju individualnog smanjenja kardiovaskularnog rizika. To je elektronska i interaktivna verzija SCORE tablica rizika Evropskog vodica za prevenciju KVB koje je napisala Treca zajednicka radna grupa evropskih udruženja za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u klinickoj praksi.

ESC je poboljšala HeartScore Windows Aplikaciju koja je pokrenuta u aprilu 2004 kreiranjem web-based verzije da bi bila lakše dostupna medicinskoj profesiji i da dozvoli vecu fleksibilnost u razvoju nacionalih verzija. Prethodne funkcionalnosti ostaju iste.

Više informacija o HeartScore programu možete dobiti pomocu ovog linka.

Šta je HeartScore ® ?

HeartScore® je web-based program za procjenu rizika i menadžment koji ima za cilj pružanje podrške ljekarima u poboljšanju pojedinacne redukcije kardiovaskularnog rizika. HeartScore® web-based program se zasniva na internet tehnologiji i koristi funkcije i podatke o riziku iz SCORE projekta.

HeartScore® web-based program procjenjuje rizik od kardiovaskularne smrti na osnovu dobi, pola, pušackih navika, krvnog pritiska i nivoa holesterola u krvi ili odnosa ukupni holesterol/HDL. Pokazuje ukupan rizik u bar-tabelama i distribuciju modifikabilnih faktora rizika u “pie” tabelama. Ocekivani efekat djelovanja izracunat je iz velikih randomiziranih klinickih ispitivanja hipertenzije i hiperholesterolemije. Na kraju konsultacije, ljekar može štampati zdravstvene savjete za pojedince zasnovane na njihovom trenutnom profilu rizika. U ovom momentu su na raspolaganju samo evropska i švedska verzija, medutim bice raspoložive i druge zemlje putem Nacionalnih udruženja kardiologa u buducim ažuriranjima web-based programa.

European HeartScore® verzija je trenutno na raspolaganju na engleskom jeziku i ukljucuje cetiri modela: “Evropski nizak rizik” ili “Evropski nizak rizik odnosa ukupni holesterol/HDL ” za Belgiju, Francusku, Grcku, Italiju, Luksemburg, Španiju, Švajcarsku i Portugal i “Evropski visok rizik” ili “Evropski visok rizik odnosa ukupni holesterol/HDL” za sve ostale evropske zemlje. Model racunanja je zasnovan na SCORE projektu (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.:”Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project”. European Heart Journal (2003) 24:987-1003) koji ukljucuje više od 200.000 osoba. Nacionalni modeli ce se zasnivati na kalibrisanju ove fukcije prema statistici nacionalnog mortaliteta.

Šta je SCORE Projekat?

Evropsko udruženje kardiologa (ESC) pokrenulo je razvoj novog sistema za procjenu rizika (SCORE) koristeci podatke 12 evropskih kohortnih studija (N=205,178) pokrivajuci veliko geografsko podrucje zemalja koje su na razlicitim nivoima kardiovaskularnog rizika. SCORE podaci sadrže više od 3-miliona-osoba-godina opservaciju i 7934 fatalne kardiovaskularne posljedice.

Ko može koristiti HeartScore®?

HeartScore® je razvijen za korištenje u klinickoj praksi i mogu ga koristiti ljekari, kao i sestre za primarnu prevenciju KVB. HeartScore® se takode može koristiti za potrebe istraživanja i trenutno se koristi u EUROACTION studiji. HeartScore® nije namijenjen za korištenje osobama koje nemaju klinicko predznanje. Poruka koju prenosi HeartScore® u vezi sa apsolutnim rizikom pojedinca nikad ne treba biti izdvojena i uvijek je trebaju prenositi profesionalni zdravstveni radnici.

Informacija o riziku treba biti pažljivo prilagodena porijeklu pojedinih pacijenata. HeartScore® web-based program nema za namjeru da nametne nepotrebno znanje o riziku velikoj grupi ljudi ukoliko oni nisu spremni da se suoce sa predloženim promjenama stila života. Ideja je da doktor i pacijent zajedno odluce koji ce vid smanjenja rizika dati najbolje rezultate, a koje ce biti prilagodeno pojedinacnom pacijentu i njegovoj/njenoj sposobnosti da se suoci sa ovim promjenama stila života. HeartScore® web-based program se takode može koristiti u slucajevima gdje postoji sumnja kao npr. da li je osoba pod visokim rizikom za razvoj kardiovaskularnog oboljenja ili pacijent zahtijeva pregled njegovog profila rizika i prijedloge kako se on može promijeniti.

Htio bih da koristim HeartScore®, ali nemam Windows u mom kompjuteru

Ne zahtijeva se upotreba Windows kao operativnog sistema u HeartScore® web-based programu.
Medutim, molimo vas da zabilježite da je HeartScore® web-based program optimiziran za Internet Explorer 6.0 web browser pod Windows XP operativnim sistemom.
Ukoliko ne možete koristiti HeartScore® web-based program sa drugacijeg web browsera i/ili operativnog sistema, molimo vas da nas kontaktirate. Molimo vas da takode zabilježite da još uvijek imate mogucnost da koristite štampane SCORE tabele rizika. SCORE tabele rizika su dio novih evropskih vodica za prevenciju KVB. Sažetak vodica je objavljen u European Heart Journal i u European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

Na koje se zemlje HeartScore® odnosi?

HeartScore® web-based program je napravljen za upotrebu evropskim klinicarima i ljekarima u zemljama gdje ESC predstavlja Nacionalno udruženje kardiologa.

Koji model u HeartScore® treba da izaberem?

S obzirom da prvo trebate izabrati zemlju u kojoj sprovodite svoje mjere prevencije, zapravo ne birate model, izuzev ukoliko za ovu zemlju nije na raspolaganju mnogo modela.
Za European HeartScore® verziju, morate izabrati izmedu evropskih tabela niskog i visokog rizika.
Iz opcije “Program Settings”, možete u bilo koje doba promijeniti na drugi model odreden za vašu zemlju.

Downloadovao sam HeartScore® i izabrao jedan od modela, sada bih htio da promijenim model, kako to da uradim?

Možete mijenjati model u bilo koje doba. Ovo se nalazi pod opcijom “Program Settings”. Slijedeci put kad budete koristili HeartScore® web-based program, otvorice se posljednji model koji ste birali, ali ce uvijek postojati mogucnost da ga opet promijenite.

Cuo sam da ce na raspolaganju biti i nacionalne verzije HeartScore® , da li je to tacno?

HeartScore® web-based program je trenutno na raspolaganju samo na engleskom jeziku za evropsku verziju i na švedskom za švedske zemlje. Ocekuje se da se neke druge verzije objave na ESC web site do kraja 2005. godine.
Molimo vas da kontaktirate Nacionalno kardiološko udruženje da saznate više o razvoju HeartScore® u vašoj zemlji.

Htio bih da saznam više o konceptu rizika koji je korišten u HeartScore.

Apsolutni rizik od KVB definiše se kao vjerovatnoca klinickog dogadaja (ovdje: smrti od KVB) koja se dešava pojedincu u datom vremenskom okviru. Predvidanje u godinama je postavljeno na 10 godina.
Tabela apsolutnog rizika za KVB se sastoji iz tri “bar-a”:

  • Lijevi “hand bar” je rizik pacijenta na datum pregleda. On pokazuje apsolutni rizik pacijenta od KVB u periodu od narednih 10 godina (1).
  • Srednji “bar” pokazuje rizik pacijenta u dobi od 60 godina. Ovaj “bar” ce biti prikazan samo ukoliko je pacijent mladi od 60 godina.
  • Desni “hand bar” pokazuje rizik ukoliko pacijent postigne ciljeve lijecenja.

Treba se napomenuti da se u HeartScore® web-based programu radi o predvidanju dogadaja i predstavlja veliki iskorak od istraživanja na nivou populacije (grupa) ka onima koja su okrenuta ka pojedincu. Zbog toga je važno da pacijentu bude jasno da program ukazuje na vjerovatnocu da ce se nešto desiti.

Volio bih da koristim HeartScore®, ali se brinem da upotreba programa može ometati nacin na koji ja lijecim moje pacijente.

HeartScore® web-based program nije napravljen da bi zamijenio klinicko rasudivanje ljekara, nego da ga podrži i dopuni. HeartScore® web-based program se ne miješa u to kako treba da lijecite svog pacijenta, ili na kojem nivou rizika treba da zapocnete sa lijecenjem. To je, naravno, još uvijek izbor vas kao ljekara. Prema Evropskim vodicima za prevenciju KVB, preporucuje se da lijecenje treba zapoceti ukoliko 10-godišnji rizik od kardiovaskularnih bolesti prelazi preko 5%. Kod mladih osoba, starosna dob se treba projektovati na 60 godina. Jednostavno prekucavanje u odjeljku za dob može zamijeniti dob pacijenta. Ukoliko 10-godišnji rizik prelazi preko 5 %, treba se zapoceti sa lijecenjem.

Kada ce HeartScore® biti ažuriran?

HeartScore® je bio ponuden za odobri na nacionalnom nivou u svih 47 udruženja clanova ESC. Verzije specificne za zemlju ce se razviti u bliskoj saradnji sa nacionalnim udruženjima kardiologa. Prva verzija specificna za zemlju je švedska verzija koja je na rasporedu za predstavljanje na ESC kongresu u Stockholmu 2005. Kontaktirajte vaše Nacionalno kardiološko za više informacija o razvoju HeartScore® za vašu zemlju ili posjetite: www.HeartScore.org.

Živim izvan Evrope i želim da koristim HeartScore® za svoje pacijente. Koji model da koristim?

Procjene rizika u web-based programu zasnovane su na SCORE-projektu koji ukljucuje podatke samo iz Evrope. Ukoliko želite koristiti web-based program u zemljama koje nisu zemlje clanice ESC, to je na vašu vlastitu odluku i odgovornost.


Koji tipovi pacijenata bi imali koristi od upotrebe HeartScore®?

HeartScore® je razvijen za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti i može se koristiti za sve muške i ženske pacijente izmedu 40 i 65 godina koje vidate u svojoj klinici. HeartScore® web-based program se može koristiti u slucajevima u kojima postoji sumnja da li pacijent ima visok rizik za razvoj kardiovaskularne bolesti, ili pacijent zahtijeva pregled svog profila rizika i prijedloge za njegovu promjenu.

Htio bih da koristim HeartScore® na kompjuterima koji nemaju pristup Internetu. Da li je moguce dobiti CD-Rom ovog programa?

HeartScore® je web-based program koji je dostupan samo na ESC web site-u. Program nije moguce dobiti ni na koji drugi nacin.

Imam neke ideje o tome kako poboljšati HeartScore®, koga treba da kontaktiram?

Ukoliko imate neke sugestije, molimo vas kontaktirajte nas here.

Da li je moguce koristiti HeartScore® za sekundarnu prevenciju KVB?

HeartScore® je posvecen samo primarnoj prevenciji. SCORE model korišten za rezultat rizika sadrži samo podatke ljudi bez ustanovljenog oboljenja. Medutim, kao što je definisano u Evropskom vodicu za prevenciju KVB, pacijenti sa ustanovljenim KVB su po definiciji pod visokim ukupnim rizikom za daljnje kardiovaskularne posljedice.

Želim da koristim HeartScore® za pacijente koji boluju od diabetesa; medutim, HeartScore® ne ukljucuje diabetes kao nezavisni faktor rizika. Kako da prilagodim ove pacijente?

U Evropskim vodicima za prevenciju KVB, nije preporuceno da se procjenjuje rizik kod pacijenata sa diabetesom. Oni su, zbog svog nedostatka za kontrolu glukoze, na visokom riziku i treba ih tretirati maksimalnim intenzitetom. HeartScore® koristi podatke iz SCORE studije i u ovoj studiji definicija diabetesa je varirala u 12 centara koji su obezbjedivali podatke. SCORE grupa traži puteve kojima bi se diabetes ugradio u model, ali trebace još dosta vremena dok se ovaj zadatak ispuni.