Archive for Svjetski Dan Srca 2009

Svjetski dan srca 2009

Svjetski dan srca

Svjetski dan srca je najvažniji dogadaj pod zastupništvom Svjetske Federacije za srce, sa ciljem povecanja javne svijesti i promocije mjera prevencije za smanjenje kardiovaskularnih bolesti. Svake godine je fokusiran na odredenu temu i aktivnosti koje se sprovode širom svijeta obuhvataju šetnje, trke, preskakanje konopca i fitnes. To je globalni dogadaj kojeg organizuju clanovi i partneri Svjetske Federacije za srce u oko 100 zemalja. Obeležava se 29. septembra a ovogodišnja tema je “Radite sa srcem i za srce” (work with heart).