Osnovne informacije

Fondacija “Zdravlje i srce”

Fondacija “Zdravlje i srce” osnovana je avgusta 1999. godine u Banja Luci uz podršku Evropske mreže fondacija okupljenih u European Heart Network (Evropska mreža za srce) i Ministrastva za zdravlje i socijalnu politiku Republike Srpske.

Cilj djelovanja Fondacije je da podržava unapređenje zdravlja u cjelini, a posebno da organizuje prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i zemljama jugoistočne Evrope.

U okviru Programa rada Fondacije obavljaju se sledeće aktivnosti:

  • Promovisanje zdravog nacina života(zdrave ishrane, bavljenje fizickim aktivnostima, prestanak pušenja itd.)
  • Podrška programima:promocije zdravlja, zdravstvenog prosvjecivanja, profesionalne edukacije strucnjaka i organizacije istraživackih projekata
  • Obezbedivanje stalne podrške javnog mijenja u sprovodenju akcija prevencije kardiovaskularnih bolesti

Fondacija Zdravlje i srce podržava aktivnosti koje će se preduzimati u okviru Programa prevencije kardiovaskularnih bolesti,sa ciljem zaustavljanja trenda rasta mortaliteta kardiovaskularnih bolesti koji je 1990 godine u Bosni i Hercegovini iznosio 50% a u Republici Srpskoj 1996 56,7%.S obzirom da prevencija kardiovaskularnih bolesti predstavlja značajan faktor u poboljšanju narodnog zdravlja,naročito u jugoistočno evropskom regionu,gdje do sada nisu sprovođene organizovane aktivnosti, postoji spremnost evropskih institucija da se u saradnji sa Fondacijim Zdravlje i srce” organizju zajednički programi u cilju zaustavljanja trenda rasta oboljevanja i umiranja od kardiovaskularnih bolesti.

Fondacija “Zdravlje i srce” pokrenula je onivanje Nacionalnog komiteta za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Republici Srpskoj sa zadatkom da koordinira sve nadležne institucije u sprovođenju aktivnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti.

Fondacija”Zdravlje i srce” ovlaštena je od strane Svjetske fedracije za srce(WHF) i Evropske mreže za srce(EHN) od septembra 2000 godine za obilježavanje Svjetskog dana srce(zadnja nedelja u septembru) s ciljem da se podrže sve akcije koje treba da doprinesu većoj brizi o zdravlju i stimulisanju zdravog načina života. Uspostavljena je stalna saradnja sa naučnim i stručnim institucijama iz zemlje i svijeta posebno sa Univerzitetima,Institutima srodnim Fondacijama i Udruženjima.