Archive for November 2009

Međunarodna konferencija o prevenciji

Međunarodna konferencija o prevenciji kardiovaskularnih bolesti u jugoistočnoj Evropi

Povodom 10 godina obilježavanja svjetskog Dana srca10 godina Programa prevencije kardiovaskularnih bolesti u Republici Srpskoj/BiH

9. oktobra 2009. Banski dvor, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina