Naša misija

Cilj djelovanja Fondacije je da podržava unapređenje zdravlja u cjelini, a posebno da organizuje prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i zemljama jugoistočne Evrope.

Fondacija “Zdravlje i srce” će podržavati aktivnosti koje će se preduzimati u okviru Programa prevencije kardiovaskularnih bolesti, sa ciljem zaustavljanja trenda rasta mortaliteta kardiovaskularnih bolesti koji je 1996. godine u Bosni i Hercegovini iznosio 50% a u Republici Srpskoj 56,7%. S obzirom da prevencija kardiovaskularnih bolesti predstavlja značajan faktor u poboljšanju narodnog zdravlja, naročito u jugoistočno evropskom regionu, gdje do sada nisu sprovođene organizovane aktivnosti, postoji spremnost evropskih institucija da se organizuje, u saradnji sa Fondacijom “Zdravlje i srce”, kontinuirani projekat edukacija ljekara i stanovništva u sprovođenju mjera prevencije kardiovaskularnih bolesti.

Latest Posts

Pages

Categories

Archives

Posts by Category


Category: Dogadjaji Category: Svjetski Dan Srca Category: Svjetski Dan Srca 2009 Category: Svjetski Dan Srca 2011 Category: Svjetski Dan Srca 2012 Category: Svjetski Dan Srca 2014 Category: Uncategorized