Svjetski dan srca

26. septembar 2004. – Svjetski Dan srca

Zdravo srce je od vitalnog znacaja za potpuno uživanje u životu, bez obzira na dob i pol. Nezdrava ishrana, fizicka neaktivnost i pušenje su vodeci uzroci srcanih oboljenja i moždanog udara. Ovaj nezdrav stil života je sve cešce prisutan kod djece i mladih, a usvaja se u veoma ranoj životnoj dobi. Zbog toga je Svjetski dan srca ove godine fokusiran na to kako je važno za djecu, u svim dijelovima svijeta, da imaju srce za cijeli život.

Svjetski dan srca je najvažniji dogadaj pod zastupništvom Svjetske Federacije za srce, sa ciljem povecanja javne svijesti i promocije mjera prevencije za smanjenje kardiovaskularnih bolesti. Svake godine je fokusiran na odredenu temu i aktivnosti koje se sprovode širom svijeta obuhvataju šetnje, trke, preskakanje konopca i fitnes. To je globalni dogadaj kojeg organizuju clanovi i partneri Svjetske Federacije za srce u oko 100 zemalja. Ove godine tema je “Djeca, mladi i srcana oboljenja”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *