HOME
O FONDACIJI
SVJETSKI DAN SRCA
PROJEKTI
PUBLIKACIJE
DOGADJAJI
LINKOVI
ENGLISH


Dobrodošli na stranice Fondacije "Zdravlje i srce"

Fondacija "Zdravlje i srce" osnovana je avgusta 1999. godine u Banja Luci uz podršku Evropske mreže fondacija okupljenih u European Heart Network (Evropska mreža za srce) i Ministarstva za zdravlje i socijalnu politiku Republike Srpske.

Cilj djelovanja Fondacije je da podržava unapređenje zdravlja u cjelini, a posebno da organizuje prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i zemljama jugoistočne Evrope.

Povodom 10 godina obilježavanja Svjetskog dana srca i 10 godina Programa prevencije kardiovaskularnih bolesti u Republici Srpskoj/BiH, u organizaciji Fondacije 9. oktobra 2009. u Banjaluci održava se Međunarodna konferencija o prevenciji kardiovaskularnihbolesti u jugoistočnoj Evropi.

© 2004-2009 Foundation of Health and Heart